Varhaiskasvatuspaikan hakeminen ja irtisanominen

Varhaiskasvatuspaikan hakeminen

Varhaiskasvatuspaikkaa tulee hakea viimeistään 4 kuukautta ennen hoidon tarpeen alkamisajankohtaa. Varhaiskasvatukseen voi hakea pitkin vuotta perheen tarpeen mukaisesti.

Jos lapsi tarvitsee varhaiskasvatuspaikan vanhemman työllistymisen, opiskelun tai koulutuksen vuoksi, eikä hoidon tarpeen alkamisajankohta ole ennakoitavissa, tulee varhaiskasvatuspaikkaa hakea viimeistään kaksi viikkoa ennen aloitusta. Äkillisissäkin hoidontarpeissa pyrimme järjestämään lapselle hoitopaikan.

Varhaiskasvatuspaikkaa hakiessasi, voit ottaa ensin yhteyttä päiväkodin johtajaan, puh. 040 481 1605, sähköposti etunimi.sukunimi@karijoki.fi.

Varhaiskasvatustoimisto sijaitsee osoitteessa:
Päiväkoti Päivärinne
Keskitie 4
64350 Karijoki

Hakulomakkeita ja tulonselvityskaavakkeen voit tulostaa tältä sivustolta. Lomakkeita saa myös varhaiskasvatustoimistolta.

Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen

Huoltajien tulee irtisanoa varhaiskasvatuspaikka kirjallisesti lomakkeella tai sähköpostilla, mikäli hoidon tarve päättyy aikaisemmin, esimerkiksi muuton vuoksi. Varhaiskasvatuksen päättymisen ilmoittamislomake löytyy myös tältä sivustolta.

Lapsen varhaiskasvatuspalvelu päättyy viimeistään sen vuoden heinäkuun loppuun mennessä, kun lapsi siirtyy suorittamaan oppivelvollisuutta. Mikäli hoidon tarve päättyy aikaisemmin, tulee varhaiskasvatuspaikka irtisanoa.

Hoitoaikojen ilmoittaminen

Hoitoajat ilmoitetaan pääsääntöisesti sähköpostitse tai tekstiviestillä lapsen kotiryhmään. Hoitoaikojen ilmoittamista varten on erillinen lomake, joka on mahdollista täyttää tämän sivun kautta. Lomakkeen voi myös tulostaa ja toimittaa lapsen kotiryhmään. Sähköpostiosoite on [kotiryhmä]@karijoki.fi, esimerkiksi pallerot@karijoki.fi .

  • Hoitopäiviä voi varata enintään sovitun palveluntarpeen ylärajaan asti. Palveluntarve sovitaan vähintään kahdeksi kuukaudeksi kerrallaan.
  • Hoitoajat tulee pyrkiä ilmoittamaan kuukaudeksi kerrallaan.
  • Hoitoajat tulee kuitenkin ilmoittaa vähintään yhtä kokonaista kalenteriviikkoa ennen kuin hoidon tarve on, esimerkiksi: Tarvitaan viikolle 38 hoitoa keskiviikosta perjantaihin, joten ilmoitus viikon 37 maanantaina klo 12.00 mennessä!
  • Jos lapselle ei ole tehty tuohon mennessä hoitoaikavarauksia, katsotaan, ettei tarvetta hoidolle ole kyseisellä viikolla. Mikäli työstä tai opiskelusta johtuvaa välttämätöntä hoidon tarvetta kuitenkin on, ota yhteyttä päiväkodin johtajaan.
  • Lapsen äkilliset poissaolot, kuten sairastuminen, sekä ilmoitettua myöhäisemmät hoitoon tulemiset ja aikaisemmat haut hoidosta ilmoitetaan suoraan lapsen kotiryhmään.

Kehityksen ja oppimisen tuki

Varhaiskasvatukseen osallistuvalla lapsella on tuen tarpeen ilmettyä oikeus saada yleistä, tehostettua tai erityistä tukea. Oikea-aikaisella, yksilöllisesti kohdennetulla ja lapsen tarpeiden mukaisella tuella edistetään lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia. Tuen järjestämisen lähtökohtana ovat lapsen vahvuudet sekä oppimiseen, kehitykseen ja hyvinvointiin liittyvät tarpeet.

Varhaiskasvatuksessa lapsen tuen tarpeeseen vastataan tarvittavilla tuen muodoilla, joihin kuuluvat pedagogiset, rakenteelliset ja hoidolliset tuen muodot. Tuen muotojen määrä ja intensiteetti määrittää, onko kyseessä yleinen, tehostettu tai erityinen tuki. Tuen tasojen välillä siirrytään joustavasti ja tuen taso arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Tehostetun tai erityisen tuen edellytyksenä ei ole, että lapsi on ensin saanut muulle tasolle kuulunutta tukea.

Varhaiskasvatuksessa erityisopettajana toimii Jaana Mäkelä.