Koulutuspalvelut

Suupohjan koulutuskuntayhtymä Vuoksi

Vuoksi -logoSuupohjan koulutuskuntayhtymä Vuoksi tarjoaa monipuolisesti erilaisia koulutuspalveluja.

Toisen asteen tutkintoon johtavaa koulutusta on tarjolla mm. seuraavilla ammattialoilla:

  • media ja viestintä
  • palvelualat
  • liiketoiminta ja yrittäjyys
  • tekniikka
  • luonnonvara-ala
  • tietojenkäsittely
  • ammattialoilla.

Vuoksissa voi tehdä ns. SILTA-opintoina myös Seinäjoen ammattikorkeakoulun perusopintoja. Lisäksi Vuoksi koordinoi oppisopimusopiskelua ja auttaa myös nuoria, jotka eivät oikein vielä tiedä, mille alalle suuntautua.

Koulutusten lisäksi Vuoksi tarjoaa mm.

SeAMK Maakuntakorkeakoulu

Seinäjoen ammattikorkeakoulu, SeAMK, tarjoaa koulutusta nuorille ja aikuisille.

Tarjolla on AMK-tutkintoja, ylempiä AMK-tutkintoja, avoimia AMK-opintoja ja tutkinnon osia. Opintoja voi suorittaa päivä- tai monimuoto-opiskelijana. Monimuoto-opintoja suoritetaan työn ja perhe-elämän ohessa varsin itsenäisesti etäyhteyksiä hyödyntäen.

Yrityksille SeAMK tarjoaa erikoistumis- ja täydennyskoulutuksia tai tarpeisiin suunniteltuja valmennuksia. Yrityksille suunnataan myös palveluita, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioyhteistyötä. Myös SeAMKin laboratoriot tarjoavat testaus-, mittaus- ja simulointipalveluita.

SEAMK ylläpitää mm. RIIHI -portaalia, johon on koottu kiertotaloustietoa ja -toimijoita ”yhden katon alle”.

Ota yhteyttä:

Janika Hautaviita
Korkeakouluasiamies, KT
SeAMK Maakuntakorkeakoulu
Kauhajoki Kampus
p. 040 830 2023
janika.hautaviita@seamk.fi

Lue lisää SeAMKin monimuotokoulutuksista ja yhteistyötarjonnasta yrityksille SeAMKin sivuilta.

Avoimet yliopistot ja ammattikorkeakoulut

Kotoa käsin opiskelun mahdollisuudet eivät rajoitu omaan maakuntaan, vaan hyödynnettävissä on koko avointen opistojen kirjo. Avoimessa yliopistossa voi suorittaa yliopistokursseja kotoa käsin ilman pääsykokeita. Suoritukset ovat hyväksiluettavissa korkeakoulujen tutkinto-opiskelussa.

Lue lisää avointen yliopistojen tarjonnasta ja etsi tarpeisiisi sopivia kursseja Opintopolku.fi-sivustolla.

Hankkeissa tuotetut koulutukset

Karijoella on jatkuvasti meneillään erilaisia omia ja yhteistyökumppaneiden kehittämishankkeita, joiden toimesta järjestetään usein hankkeen teemaan liittyviä vaihtuvia koulutuksia.

Koulutuksia on tarjottu viime aikoina mm. yritysrahoituksesta, verkkokauppaliiketoiminnasta, verkkosivustojen kehittämisestä, yritysvideoiden tekemisestä sekä tulevaisuuden työelämämuutoksiin vastaamisesta.