Luottamuselimet

Ylintä päätösvaltaa kunnassa käyttää vaaleilla valittu kunnanvaltuusto. Valtuusto nimeää jäsenet lautakuntiin sekä valitseen kunnanhallituksen, joka valmistelee asiat valtuustolle ja vastaa kunnan hallinnosta ja taloudesta.

Luottamushenkilöorganisaatio

Organisaatiokaavio luottamushenkilöorganisaatiosta

Yllämainittujen lautakuntien lisäksi Karijoen kunnalla on edustaja kuntien yhteisissä toimielimissä kuten Kauhajoen kaupungin yhteistoimintalautakunnassa, Teuvan kunnan jätelautakunnassa ja Kristiinankaupungin suomenkielisessä koululautakunnassa.