Järjestöavustukset

Vuosiavustukset

Vuosiavustukset yhdistyksille

Karijoen kunnan vapaa-aikalautakunta jakaa vuosittain avustukset järjestöille ja yhdistyksille, jotka toiminnallaan edistävät liikunnan, ulkoilun, hyvinvoinnin sekä nuorisotoiminnan toteutumista. Hakuaika on keväisin ja avustusta haetaan erillisellä lomakkeella

Liikunnan ja ulkoilun vuosiavustus
Nuorisotoiminnan vuosiavustus

Vuosiavustuksella tuetaan yhdistyksen liikuntaan, ulkoiluun ja nuoristyöhön liittyvää toimintaa kokonaisuutena. Vuosiavustus tulee käyttää avustuksen kohteena olevan toiminnan välittömiin kuluihin, kuten esimerkiksi toimintatilojen vuokriin tai ostopalvelu-, tarvike- ja välinehankintoihin. Avustusta ei voi käyttää hallinnon kuluihin eikä myöskään kiinteistöistä tai investoinneista aiheutuviin menoihin.