Kunnan kesätyöpaikat nuorille

Karijoen kunta työllistää karijokisia nuoria kesäisin erilaisiin työtehtäviin. Työtehtäviä on ollut aikaisempina vuosina puutarha- ja puistotyöt, uintiohjaaja sekä Susiluolanäyttelyn työntekijä.

Kesällä 2024 Karijoen kunta hakee kesätyöntekijöitä seuraaviin tehtäviin:

  • Kesäleiriohjaaja: Vapaa-aikapalvelut hakee nuorta kesäkuun leireille kolmen viikon ajalle. Ensimmäisellä viikolla toimit apuohjaajana ala-asteikäisten kesäleirillä sekä toisella ja kolmannella viikolla lasten uimakoulussa.
  • Puisto- ja puutarhatyöt: Karijoen kunnan tekninen toimi hakee kesäksi puisto- ja puutarhatyöntekijöitä. Tehtäviisi kuuluu muun muassa ruohonleikkaus, maisemointityöt, istutusten hoito sekä muut erikseen sovittavat työt. (Laki vaatii 16 vuoden ikää moottoroituja koneita käytettäessä). Voit toivoa ensisijaista kohdetta, jossa toimit edellä kuvatuissa töissä. Alueita on Karijoen keskustassa, Myrkyssä ja Ohrikylässä.
  • Siivousapulainen: Avustat siistijää muun muassa alakoulun siivouksessa ajalla 3.6.-14.6.2024.
  • Näyttelyvalvoja ja pakopelisuunnittelija: Näyttely on avoinna 17.6.-14.7.2024 välisenä aikana. Tehtäviisi kuuluu Wanhalla kunnantuvalla sijaitsevien näyttelyiden valvonta, kävijöiden vastaanottaminen ja ohjaaminen. Lisäksi suunnittelet ja toteutat pakohuoneen heinäkuun työviikoille.

 

 

KUNTA MYÖNTÄÄ NUORTEN TYÖLLISTÄMISEEN TUKEA KARIJOKISILLE YRITYKSILLE SEURAAVIN EHDOIN:

  • tukea myönnetään 2000-2009 syntyneille henkilöille, joiden kotikunta on 1.1.2024 Karijoki,
  • työntekijän työaika on vähintään 4 tuntia/päivä ja työsuhde kestää vähintään 2 viikkoa 10.5.-31.8.2024 välisenä aikana
  • tukea myönnetään ensisijaisesti työnantajalle, jonka kotipaikka on Karijoki,
   nuoren kanssa tulee laatia kirjallinen työsopimus,
  • työnantajan tulee määrätä vastuuhenkilö, joka hoitaa työnohjauksen ja työnvalvontaan liittyvät asiat,
  • työnantaja soveltaa palvelussuhteen ehdoissa voimassa olevia määräyksiä ja sääntöjä, tietoja alle 18-vuotiaan palkkaamisesta löytyy esimerkiksi http://www.tyosuojelu.fi/tyosuhde/nuori-tyontekija
  • työnantajan on suoritettava palkkaukseen liittyvät lakisääteiset velvoitteensa ennen tuen maksua,
  • työnantaja ei saa muuta tukea kesätyöpaikan järjestämiseen,
  • jos nuori työntekijä on työnantajan perheenjäsen, edellytetään, että työnantajalla on myös muita työntekijöitä palkattuna kalenterivuoden aikana,
  • tuki on 200 euroa/työllistetty nuori,
  • tukea saa samaa nuorta kohden vain yhden kerran em. aikana,
  • tuki on verollista,
  • työllistämisestä sovittava keskustoimiston kanssa, jonne tilitykset kuluneelta vuodelta tulee toimittaa