Kunnan palvelut

Kunnan palveluorganisaatio on jaettu neljään osastoon: Hallinto ja talouspalvelut, Vapaa-aikapalvelut, Sivistyspalvelut sekä Tekniset palvelut. Osastoa johtaa osastopäällikkö, joka vastaa toimialansa toiminnasta sekä johtaa ja kehittää toimintaa kunnanhallituksen, lautakunnan ja kunnanjohtajan asettamien tavoitteiden mukaisesti.

Yrityspalvelut ja elinvoiman kehittäminen ovat suoraan kunnanjohtajan alaisuudessa.

Kunnan palveluorganisaatio