Hankinnat

OstoskärrytKarijoen kunta informoi tällä sivulla hyvissä ajoin kunnassa lähiaikoina toteutettavista julkisista hankinnoista. Hankintatiedot ovat alustavia ja ne täsmentyvät hankinta-ajankohdan lähestyessä.

Hankintasuunnitelmien julkaisu lisää julkisten hankintojen suunnitelmallisuutta, avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Se mahdollistaa yrittäjille varautumisen tuleviin hankintoihin.

Urakka- ja investointihankinnat määritellään vuosittain investointiohjelman mukaisesti.

Tällä sivulla mainittujen hankintojen lisäksi Karijoen kunta toteuttaa lukuisan määrän erilaisia pien- ja kertahankintoja.