Vaikuttamistoimielimet

Nuorisovaltuusto

Kuntalain 26 § mukaan kuntien on asetettava nuorisovaltuusto nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi. Nuorisovaltuustoille on annettava mahdollisuus vaikuttaa kaikkien kunnan toimialojen suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan.

Nuorisovaltuustot edustavat kunnan nuoria kunnallisessa päätöksenteossa. Demokraattisesti valittujen nuorisovaltuustojen tehtävänä on tuoda nuorten ääni kuuluviin, ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin sekä tehdä aloitteita ja kannanottoja.

Lisää nuorisovaltuuston toiminnasta.

Nuorisovaltuuston kokouksien pöytäkirja 2024-

Vanhusneuvosto

Kuntalain 27-28 §§:n mukaan ikääntyneen väestön ja vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vanhus- ja vammaisneuvosto.

Neuvosto toimii linkkinä kunnan päätöksenteon ja vanhusten ja vammaisten välillä. Toiminnalla halutaan turvata kohderyhmien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet paikallisessa päätöksenteossa. Vanhus- ja vammaisneuvosto on asiantuntijaelin vanhuksia ja vammaisia koskevissa asioissa paikallistasolla. Neuvostot voivat tehdä esityksiä, aloitteita sekä antaa lausuntoja asioissa, joilla on merkitystä ikäihmisten ja vammaisten elämän ja selviytymisen kannalta. Neuvostoon nimetään kunnanhallituksen edustaja, kunnan edustaja sekä liikelaitoskuntayhtymän edustaja.

Jäsenet:

Antti Seppälä pj.
Arja Harjunpää, kunnanhallituksen edustaja
Kristiina Haaranoja, kunnan edustaja, hyvinvointikoordinaattori
Simo Luoma
Leena Ranta-opas, seurakunta
Susanna Saari, LLKY:n edustaja