Tekniset palvelut

Teknisten palvelujen toimielin on tekninen lautakunta.

Tekniset palvelut vastaa kunnan infrastruktuurin rakentamisesta, kunnostamisesta ja ylläpidosta sekä ruokapalveluista ja puhtaanapidosta. Teknisten palveluiden vastuualueita ovat

  • rakennusvalvonta
  • kiinteistöt
  • liikenneväylät
  • ulkoalueet
  • metsät ja viljelyalueet
  • vesi- ja viemärilaitos
  • tukipalvelut

Osaston johtajana toimii tekninen johtaja.