Hallinto- ja talouspalvelut

Hallinto- ja talousosaston toimielimiä ovat kunnanhallitus ja vaalitoimielimet.

Osasto tuottaa hallinto-, talous- ja  henkilöstöpalveluita kunnan toimielimille ja muille osastoille. Palkkahallinto sekä kirjanpidon palvelut ostetaan kunnan osin omistamalta Suupohjan seutupalvelukeskus Oy:ltä.

Osaston johtajana toimii kunnanjohtaja.