Varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda

Vardaan on vuodesta 2019 lähtien tallennettu varhaiskasvatuksen tietoja. Varda on kansallinen tietovaranto, joka sisältää tietoja varhaiskasvatustoimijoista, varhaiskasvatuksen toimipaikoista, varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, lasten huoltajista ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä. Varhaiskasvatuksen tietovarannosta säädetään varhaiskasvatuslaissa. Tietovarannon avulla varhaiskasvatuksesta saadaan jatkossa yhteismitallista, vertailukelpoista ja laadukasta tietoa mm. viranomaisten käyttöön. Varda-tietovarannon ylläpidosta vastaa Opetushallitus.

Huoltaja voi katsella omia ja lapsensa tietoja Opetushallituksen Oma Opintopolku -palvelun kautta.
https://opintopolku.fi/oma-opintopolku/

Tietovarantoon tallennetaan tiedot:

  1. varhaiskasvatustoimijoista ja toimipaikoista
  2. varhaiskasvatuksessa olevista lapsista ja heidän huoltajistaan
  3. varhaiskasvatuksen henkilöstöstä

Karijoella on siirretty tiedot operatiivisesta varhaiskasvatuksen tietojärjestelmästä Vardaan järjestelmäintegraation avulla kevään 2019 aikana. Henkilöstöstä ja huoltajista tietoja on tallennettu Vardaan 1.9.2019 lähtien.

Varhaiskasvatuslain 72 § mukaan tietovarannon tietojen säilytysaika on viisi vuotta.