Kuntalaisaloite

Kuntalain 23 § mukaan kunnan asukkaalla, kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä sekä sillä, joka omistaa tai hallitsee kiinteää omaisuutta kunnassa, on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Kaikki kunnassa vireille tulleet aloitteet käsitellään toimivaltaisessa kunnan viranomaisessa ilman aiheetonta viivytystä.

Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet, minkä vuoksi kunnan tulee tunnistaa aloitteen tekijä.

Aloitteen voi tehdä sähköisellä verkkolomakkeella