Tekninen lautakunta

Teknisen lautakunnan tehtävänä on huolehtia ja vastata yhteistoiminnassa asianomaisten muiden toimielinten kanssa kunnallistekniikasta, talonrakennuksesta, kiinteistöjen ylläpidosta, ympäristönhoidosta, kartoituksesta ja mittauksesta sekä liikenneturvallisuudesta.
Teknisen lautakunnan esittelijänä toimii maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa asioissa kunnan rakennustarkastaja ja muissa asioissa kunnan rakennusmestari.

 

Varsinainen jäsen
Sami Kaunisto, puheenjohtaja
Raimo Yli-Hannula
Tarja Hautaviita
Nina Haaranoja
Emilia Mannila
Kim Uusitalo, varapuheenjohtaja
Seppo Tienhaara
Henkilökohtainen varajäsen
Ahti Malm
Jari Nevala
Arja Harjunpää
Pentti Haaranoja
Carita Latikka
Kirsi Jönkkäri
Rami Aalto