Varhaiskasvatus

Karijoella varhaiskasvatusta järjestetään Päivärinteen päiväkodissa. Varhaiskasvatus on osa suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatus tukee lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista, edistää lasten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, ehkäisee syrjäytymistä sekä tukee huoltajia kasvatustyössä ja mahdollistaa heidän osallistumisensa työelämään tai opiskeluun.

Ajankohtaista
Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden tehtävänä on antaa yhteinen perusta paikallisille suunnitelmille. Perusteasiakirja ohjaa varhaiskasvatuksen järjestämistä, toteuttamista ja kehittämistä sekä edistää laadukkaan ja yhdenvertaisen varhaiskasvatuksen toteutumista koko maassa.

Karijoen kunnan varhaiskasvatussuunnitelma on laadittu siten, että se määrittelee, ohjaa ja tukee varhaiskasvatuksen järjestämistä paikallisesti. Suunnitelmaa laadittaessa on otettu huomioon paikalliset erityispiirteet, pedagogiset painotukset, lasten tarpeet sekä varhaiskasvatusta koskevan arviointitiedon ja kehittämistyön tulokset.

Karijoen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa toteutettiin asiakastyytyväisyyskysely maaliskuussa 2023. Kyselyn tarkoituksena on varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen laadun kehittäminen.  Tulosten koonnin löydät tältä sivulta.