Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus on yhteiskunnan järjestämä palvelu lapsiperheille.
Toimintaperiaatteitamme ovat kodinomainen, lapsen iän ja kehitystason mukainen hyvä ja turvallinen perushoito, ohjaus ja kasvatus. Tavoitteena on tarjota kuntamme lapsiperheille laadukasta ja joustavaa hoitoa, joka perustuu kotien ja kasvattajien väliseen yhteistyöhön. Huomioimme toiminnassamme lapsen erityisen ja varhaisen tuen.


Karijoen kunnan varhaiskasvatus

Karijoen päiväkoti Päivärinne

Varhaiskasvatusta järjestetään Karijoella Päivärinteen päiväkodissa.

Osoite: Keskitie 4, 64350 Karijoki

Avoinna pääsääntöisesti klo 7:00 – 17:00

Päivärinteen päiväkoti toimii myös vuorohoitolasten hoitopaikkana. Karijoen opetus- ja kasvatuslautakunta on määrittänyt vuorohoidon periaatteet, joilla Karijoen kunta tarjoaa vuorohoitoa. Vuorohoidon periaatteet löydät tältä sivulta.
Esiopetus järjestetään Karijoen koululla. Katso kohta esiopetus.
Perinteistä perhepäivähoitajan kotona tapahtuvaa varhaiskasvatusta järjestetään mahdollisuuksien mukaan.

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden tehtävänä on tukea ja ohjata varhaiskasvatuksen järjestämistä, toteuttamista ja kehittämistä sekä edistää laadukkaan ja yhdenvertaisen varhaiskasvatuksen toteutumista koko maassa.

Karijoen kunnan varhaiskasvatussuunnitelma on laadittu siten, että se määrittelee, ohjaa ja tukee varhaiskasvatuksen järjestämistä paikallisesti. Suunnitelmaa laadittaessa on otettu huomioon paikalliset erityispiirteet, pedagogiset painotukset, lasten tarpeet sekä varhaiskasvatusta koskevan arviointitiedon ja kehittämistyön tulokset.

Karijoen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa toteutettiin asiakastyytyväisyyskysely maaliskuussa 2023. Kyselyn tarkoituksena on varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen laadun kehittäminen. Tulosten koonnin löydät tältä sivulta.