Tupaantuliaislahja

1.1.2024 lähtien:

myönnetään alle 40-vuotiaalle asunnon ostajalle/ rakentajalle (tulkinta nuoremman puolison iän mukaan, mikäli hankitaan yhdessä) omakotitalon/ asunto-osakkeen hankintaan, tupaantuliaislahjan määrät ovat:

  • avaimet avaimenperässäuuden omakotitalon rakentaja; 3.200 euroa
  • omakotitalon ostaja; 4 % kauppahinnasta, kuitenkin enintään 2.500 euroa,
  • asunto-osakkeen ostaja; 2 % kauppahinnasta, kuitenkin enintään 1.000 euroa.
  1. Kiinteistöjen kaupassa tupaantuliaislahja lasketaan asuinrakennuksen ja siihen liittyvien talousrakennusten arvosta. Kiinteistön kauppahinnasta vähennetään mahdollisesti kauppahintaan sisältyvän maa- ja/tai metsätalousmaan ja tuotantorakennusten arvo, jotka tulee olla eriteltynä kauppakirjassa.
  2. Tupaantuliaislahjaa tulee hakea kirjallisesti Karijoen kunnalta 31.12.2024 mennessä.
  3. Tupaantuliaislahja myönnetään 1.1.2024 – 31.12.2024 tehtyihin kauppoihin/hankintoihin seuraavan vuoden tammikuussa, mikäli hakija(t) ovat 31.12.2024 olleet kirjoilla Karijoella kaupan/hankinnan kohteena olevassa osoitteessa, uuden omakotitalon rakentajalle myönnetään, kun talo on valmis ja käyttöönottotarkastus pidetty. Sovelletaan sen vuoden myöntämisehtoja, jona käyttöönottotarkastus on pidetty.
  4. Sama henkilö voi saada kunnan tupaantuliaislahjan vain kerran, mikäli hakijalle on myönnetty aikaisemmin tupaantuliaislahjan, hänellä ei ole enää oikeutta tupaantuliaislahjan saantiin,

Päätös on voimassa vuoden 2024 loppuun saakka.