Saavutettavuusseloste

Karijoen kunta pyrkii takaamaan sivustonsa saavutettavuuden digitaalisten palvelujen tuottamisesta annetun lain mukaisesti.

Saavutettavuusseloste koskee Karijoen kunnan verkkosivustoa ja on laadittu 29.9.2021.

Sivusto on testattu Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 A-tason mukaisesti syyskuussa 2021 ja havaitut tekniset puutteet on korjattu. Verkkopalvelun saavutettavuus on arvioitu kohtuullisen hyväksi. Havainnoimme jatkuvasti sivuston saavutettavuuteen liittyviä epäkohtia apuohjelmien avulla ja korjaamme sivustossa ja sen sisällössä havaittuja saavutettavuuspuutteita.

Havaitut puutteet:

  • Sivustolla on linkkejä ulkopuolisille sivustoille, joiden saavutettavuutta ei pystytä takaamaan.
  • Useilla sivuilla on liitteinä pdf-dokumentteja. Pääosin ne ovat tehty saavutettavuuden menetelmiä käyttäen, mutta osassa saavutettavuudessa on puutteita. Liitettäessä sivustolle uusia pdf-dokumentteja saavutettavuus tullaan huomioimaan.
  • Useilla sivuilla puuttuvat tekstivastineet (kuvalinkit, kuvat)

Teemme jatkuvasti työtä tunnistettujen epäkohtien korjaamiseksi. Parantaaksemme sivuston saavutettavuutta otamme kiitollisuudella vastaan palautetta, kysymyksiä ja parannusehdotuksia voit jättää sähköpostilla osoitteeseen kunta@karijoki.fi.