Aamu- ja iltapäivätoiminta

Aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä peruskoulun muiden vuosiluokkien osalta erityisopetukseen otetuille tai siirretyille oppilaille.

Toiminnan tavoitteena on tukea lapsen hyvinvointia ja kasvua. Lähtökohtana on turvallisen kasvuympäristön tarjoaminen sekä vähentää lapsen yksinoloa kotona ennen ja jälkeen koulupäivän.

Toimintaa järjestetään koulun syys- ja kevätlukukauden aikana. Toimintaa järjestetään oppilaalle siinä kunnassa, missä toimintaan hakeutuva on perusopetuksessa.

Koulujen loma-aikoina toimintaa ei järjestetä. Tuolloin oppilailla on mahdollisuus saada kunnallista varhaiskasvatusta. Varhaiskasvatusmaksut määräytyvät varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen mukaan.

Toimintaan haetaan erillisella hakulomakkeella. Lapset valitaan toimintaan lukuvuodeksi kerrallaan. Hakuaika on keväällä.
Hakulomake palautetaan koululle.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta
Pappilankuja 2
64350 Karijoki
puh. 040 136 6502