Työ ja yrittäminen

Yrittäjyyttä Karijoen malliin!

Erilaisia työkaluja; Vasara, puristin, rullamitta, kiintoavaimia ja pihditSuhteessa kokoonsa, Karijoki on Suomen yritteliäimpiä kuntia! Karijoki tunnetaan erityisesti Novelle-lähdevesistään ja keittiö- ja kiintokalusteistaan. Karijoella toimii 100 uutteraa teollisuus- ja palveluyritystä. Voimakkaassa maataloudessa toimii 79 aktiivitilaa joiden tilakoot ovat keskeisen Suomen suurimpia. Päätuotteet ovat peruna ja sen jalosteet.

Karijoella yrittäjiä palvellaan henkilökohtaisesti ja tiiviissä yhteistyössä kunnan, yrittäjäyhdistyksen, Leader Suupohjan, Uusyrityskeskus Neuvoa Antavan sekä Etelä-Pohjanmaan yrityspalvelukeskuksen kanssa.

Karijoella päätöksenteko on nopeaa, joustavaa ja positiivisiin ratkaisuihin pyrkivää.

Yritys- ja elinvoimakoordinaattori Kimmo Siukola on henkilö, johon laajentamista, kehittämistä, sijoittumista tai työllistämistä suunnittelevan yrittäjän kannattaa ottaa ensimmäiseksi yhteyttä. Siitä pyörät lähtevät rullaamaan eteenpäin.