Esiopetus

Lapsella on oikeus maksuttomaan esiopetukseen oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna, eli pääsääntöisesti kuusivuotiaana. Esiopetukseen osallistuminen on uuden esiopetuslain mukaan pakollista.

Esiopetuksen päätavoitteena on lapsen persoonallisen kehityksen monipuolinen tukeminen lapsen omista lähtökohdista käsin.

Esiopetuksen keskeisenä tehtävänä on edistää lapsen suotuisia kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä. Keskeistä opetuksessa on lasten innostaminen oppimaan uusia asioita oman kiinnostuksensa mukaisesti leikin ja toiminnan kautta. Esiopetuksella lapsille taataan tasavertaiset mahdollisuudet oppimiseen ja koulun aloittamiseen.

Esiopetukseen ilmoittautuminen on helmikuussa ja siitä tiedotetaan paikallislehdessä.
Mikäli lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi päivähoitoa, päivähoitomaksu määräytyy päivähoidon asiakasmaksujen mukaan.

Esiopetus
Osoite: Pappilankuja 2, 64350 Karijoki
puh. 040 481 3133