Hankkeet

Hankkeet ovat määräaikaisia kehittämisprojekteja, joilla on myös ulkopuolista rahoitusta. Tyypillisiä rahoituskumppaneita hankkeilla ovat valtionhallinto (ministeriöt), EU (ELY-keskus ja Leader-ryhmä), yritykset ja toiset kunnat.

Karijoella on jatkuvasti meneillään erilaisia omia ja yhteistyökumppaneiden hankkeita. Tällä sivulla tiedotetaan erityisesti elinkeinopalveluiden toimialaan kuuluvista hankkeista.

Yrityksille on tarjolla monenlaisia rahoitusmahdollisuuksia yritystoiminnan ja tuotteiden kehittämishankkeisiin. Niistä saa tietoa Yritys- ja elinvoimakoordinaattori Kimmo Siukolalta, joka myös auttaa yrityksiä hankkeiden valmistelussa ja rahoituksen hakemisessa.

Karijoella meneillään olevia hankkeita;Hankkeet