Esikoulukuljetusavustus

Karijoen kunnanhallitus on 9.10.2017 § 213 päättänyt tarjota karijokisten esikoululaisten perheille mahdollisuutta järjestää itse esikoululaisen koulukuljetus vaihtoehtona kunnan järjestämälle koulukuljetukselle.

Karijoen kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksen 23.4.2013 § 16 päätöksen mukaisesti Karijoen kunnassa on jo muutaman vuoden ajan ollut käytössä vain yksi koulukuljetus aamulla ja iltapäivällä. Samaa kuljetusta ovat käyttäneet sekä koulukuljetukseen oikeutetut koululaiset että esikoululaiset.

Perusopetuslain 628/1998 § 32 mukaan esiopetukseen tulevalla lapsella on oikeus maksuttomaan kuljetukseen kotoa suoraan esiopetukseen tai päivähoidosta esiopetukseen sekä vastaavasti esiopetuksesta päivähoitoon tai suoraan kotiin.

Esikouluopetus on järjestetty Karijoella tiistaista perjantaihin kello 9:00-14:00, yhteensä 20 tuntia/viikko.
Koulukuljetukseen oikeutetuille esikoululaisille tulee kuljetusaikataulusta johtuen odotusaikaa aamuisin ennen esikoulun alkamista, minkä vuoksi Karijoen kunta on myöntänyt heille maksuttoman hoidon esikouluaamuiksi.

Kunnan järjestämän koulukuljetuksen vaihtoehtona on kuljetustukeen oikeutettujen esikoululaisten osalta perheen itse järjestämä kyyditys, jolloin perheet voivat itse järjestämällään tavalla tuoda lapsensa suoraan esikouluun.

Kunnanhallitus on päättänyt myöntää 1.1.2018 alkaen esikoululaisten koulukuljetuksen vaihtoehtona eikoulukuljetusavustuksen niille esikoululaisille, jotka ovat oikeutettuja kunnan järjestämään maksuttomaan kuljetukseen, seuraavin säännöin:

  • Esikoulukuljetusavustukseen ovat oikeutettuja ne Karijoella asuvat esikoululaiset, joille kunta on velvollinen Perusopetuslain 628/1993 § 32 mukaan järjestämään maksuttoman kuljetuksen.
  • Perhe voi valita esikoululaiselleen lukuvuodeksi joko kunnan järjestämän koulukuljetuksen tai esikoulukuljetusavustuksen. Molempia tukimuotoja ei voi saada saman lukuvuoden aikana.
  • Tuen saadakseen esikoululaisen vanhemmat sitoutuvat lukuvuoden ajaksi järjestämään esikoululaisensa kuljetuksen aamulla ja iltapäivällä. Kuljetuksesta tehdään kunnan ja vanhempien välillä kirjallinen sopimus.
  • Esikoulukuljetusavustusta ja Karijoen kunnan tarjoamaa maksutonta esikoululaisen päivähoitoa ei ole mahdollista saada yhtä aikaa.
  • Avustus maksetaan yhdeltä edestakaiselta matkalta päivässä kunnan mittaamaa lyhintä reittiä kotoa esiopetukseen.
  • Mikäli perheessä on kaksi tai useampia esikoululaisia, maksetaan avustus kuitenkin vain yhdestä lapsesta.
  • Esikoulukuljetusavustuksen määrä on 0,25 euroa/km.

Avustus maksetaan jälkikäteen syyslukukauden osalta 31.1. ja kevätlukukauden osalta 30.6. mennessä todellisten esiopetuksen läsnäolopäivien mukaisesti.