Kasvatus- ja opetuslautakunta

Kasvatus- ja opetuslautakunnan tehtävänä on huolehtia opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestämisestä ja kehittämisestä kunnassa.
Lautakunnan esittelijänä toimii sivistysjohtaja.

Varsinainen jäsen
Jari Malm, puheenjohtaja
Taina Järvenpää
Anna-Kaisa Nikkinen
Jyri Kaunisto
Anniina Saaranluoma, varapuheenjohtaja
Kai Yli-Venna
Heidi Ohriluoma
Henkilökohtainen varajäsen
Helena Parkkamäki
Tanja Kaunisto
Elisa Koivuranta
Mikko Savolainen
Anne Löytökorpi
Jarkko Pihlajakangas
Marko Sahakoski