Lapsiraha

Lapsiraha v. 2021:

  • Lapsirahaa maksetaan vuonna 2021 syntyneelle karijokiselle kolmena vuotena, eli vuosina 2021, 2022 ja 2023, kunakin vuonna 500 euroa/lapsi.
  • Ehtona on, että lapsi on kirjoilla kunnassa yhtäjaksoisesti vuoden 2022 loppuun saakka. Mikäli muuttaa kunnasta pois, oikeus lapsirahaan lakkaa muuttovuoden alusta lähtien.
  • Päätös on voimassa vuoden 2021 loppuun saakka.