Lapsiraha

Lapsiraha v. 2023:

  • Lapsirahaa maksetaan vuonna 2023 syntyneelle karijokiselle kolmena vuotena, eli vuosina 2023, 2024 ja 2025, kunakin vuonna 500 euroa/lapsi.
  • Ehtona on, että lapsi on kirjoilla kunnassa yhtäjaksoisesti vuoden 2025 loppuun saakka. Mikäli muuttaa kunnasta pois, oikeus lapsirahaan lakkaa muuttovuoden alusta lähtien.
  • Päätös on voimassa vuoden 2023 loppuun saakka.