Lapsiraha

Lapsiraha v. 2022:

  • Lapsirahaa maksetaan vuonna 2022 syntyneelle karijokiselle kolmena vuotena, eli vuosina 2022, 2023 ja 2024, kunakin vuonna 500 euroa/lapsi.
  • Ehtona on, että lapsi on kirjoilla kunnassa yhtäjaksoisesti vuoden 2024 loppuun saakka. Mikäli muuttaa kunnasta pois, oikeus lapsirahaan lakkaa muuttovuoden alusta lähtien.
  • Päätös on voimassa vuoden 2022 loppuun saakka.