Solmu Mäkirannan rahasto

Solmu Mäkirannan kuolinpesästä on muodostettu ”Solmu Mäkirannan rahasto”. Rahaston tarkoituksena on terveet elämäntavat omaavien nuorten urheilun, liikunnan ja opiskelun tukeminen.

Tarkoituksen toteuttamiseksi rahastosta jaetaan

  1. stipendejä urheilussa menestyneille
  2. avustusta opiskelujen tukemiseen
  3. voidaan osoittaa enintään 20% vuosittain käytettävästä määrärahasta toimenpitesiin, jotka edistävät nuorten terveellisiä elämäntapoja sekä nuorten liikuntaa, urheilua ja opiskelua.

Stipendin saaja

  • on iältään 15-29 -vuotias
  • on koko stipendin saantivuoden kirjoilla Karijoen kunnassa (64350 tai 64370) ja edustaa paikallista seuraa
  • on koko stipendin saantivuoden kirjoilla Karijoen kunnassa (64350 tai 64370) ja edustaa ulkopaikkakunnan seuraa koska kyseinen laji puuttuu Karijoelta (todistus ko. seuralta liitteeksi hakemukseen)
  • on kirjoilla muualla ja edustaa karijokista urheiluseuraa.

 

Avustuksen saaja

  • on oltava iältään 15-29 vuotias
  • on oltava koko stipendin saantivuoden kirjoilla Karijoen kunnassa
  • voi saada avustuksen viitenä (5) vuotena