Solmu Mäkirannan rahasto

Solmu Mäkirannan kuolinpesästä on muodostettu ”Solmu Mäkirannan rahasto”. Rahaston tarkoituksena on terveet elämäntavat omaavien nuorten urheilun, liikunnan ja opiskelun tukeminen.

Tarkoituksen toteuttamiseksi rahastosta jaetaan

  1. stipendejä urheilussa menestyneille
  2. avustusta opiskelujen tukemiseen
  3. voidaan osoittaa enintään 20% vuosittain käytettävästä määrärahasta toimenpitesiin, jotka edistävät nuorten terveellisiä elämäntapoja sekä nuorten liikuntaa, urheilua ja opiskelua.

Stipendin saajan

  • on oltava iältään 15-29 vuotias
  • on oltava koko stipendin saantivuoden kirjoilla Karijoen kunnassa
  • on edellisten lisäksi edustettava paikkakunnan urheiluseuraa

Avustuksen saajan

  • on oltava iältään 15-29 vuotias
  • on oltava koko stipendin saantivuoden kirjoilla Karijoen kunnassa
  • voi saada avustuksen viitenä (5) vuotena