Muinaivuorten reitistö- hankkeen palauteboksi

Muinaisvuorten reitistö - hanke saatiin päätökseen 2022 vuoden aikana. Nyt toivomme reitin tai sen osien käyttäjiltä palautetta. Missä onnistuttiin, mitä toivotte paranneltavan jatkossa, onko reitillä tarvetta lisäopasteille jne. Mikäli palaute koskee toisen kunnan aluetta, välitetään annettu palaute sinne tiedoksi.