Keskusvaalilautakunta

Kunnan keskusvaalilautakunta huolehtii vaalien yleisjärjestelyistä kunnassa. Kunnallisvaaleissa se huolehtii lisäksi ehdokasasettelusta ja tuloksen laskennasta. Varsinainen jäsen Kai Niemelä, puheenjohtaja Tuomo Pakkanen, varapuheenjohtaja Jaakko Ylikärppä Outi Aalto Kaarina Haaranoja Varajäsenet 1….

Talous

Kunta laatii vuosittain talousarvion seuraavaksi kalenterivuodeksi ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion ohella laaditaan myös taloussuunnitelma kolmeksi vuodeksi, joista talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Valtuusto hyväksyy talousarvion vuosittain…

Talousarviot

Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2023-2025 Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2022-2024 Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2021-2023 Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2020-2022 Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019-2021…

Tilinpäätökset

2022 Tilinpäätös 2022 Arviointikertomus 2022 Tilintarkastuskertomus 2022   2021 Tilinpäätös 2021 Arviointikertomus 2021 Tilintarkastuskertomus 2021   2020 Tilinpäätös 2020 Arviointikertomus 2020 Tilintarkastuskertomus 2020   2019 Tilinpäätös 2019 Arviointikertomus 2019 Tilintarkastuskertomus…

Säännöt ja suunnitelmat

  Karijoen kunnan hallintosääntö 1.1.2023 Karijoen kunnan konserniohje Karijoen kuntastrategia 2025 Karijoen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2023-2024 Asiakirjamaksut Muistamissääntö…

Esityslistat ja pöytäkirjat

Kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja lautakuntien esityslistat julkaistaan internetissä niiden valmistuttua ja pöytäkirjat heti tarkastamisen jälkeen ottaen huomioon julkisuuslaissa tai muussa laissa säädetyt salassa pidettävät tiedot. Kuntalain 140 §:n mukaan päätöksen tiedoksianto…

Asioi

Meihin saat yhteyden puhelimitse ja sähköpostilla. Otamme mielellämme vastaan palautetta ja ideoita toimintamme kehittämiseksi. Henkilöstön suorat sähköpostiosoitteet ovat muodossa etunimi.sukunimi@karijoki.fi…

Vaalit

Kunta vastaa erilaisten vaalien järjestämisestä alueellaan. Suomessa toimitetaan seuraavat yleiset valtakunnalliset vaalit: eduskuntavaalit joka neljäs vuosi, kuntavaalit joka neljäs vuosi, tasavallan presidentin vaali (presidentinvaali) joka kuudes vuosi ja Euroopan parlamentin…

Palvelut

Kunnan palveluorganisaatio on jaettu neljään osastoon: Hallinto ja talouspalvelut, Vapaa-aikapalvelut, Sivistyspalvelut sekä Tekniset palvelut. Osastoa johtaa osastopäällikkö, joka vastaa toimialansa toiminnasta sekä johtaa ja kehittää toimintaa kunnanhallituksen, lautakunnan ja kunnanjohtajan…

Yläkoulu

Kunnalla on sopimus 7-9 luokkien opetuksesta Kristiinankaupungin kanssa, jonka sivistysjohtaja toimii Karijoen kunnan opetus- ja kasvatuslautakunnan alaisena viranhaltijana. Kristiinanseudun koulu…

Esiopetus

Lapsella on oikeus maksuttomaan esiopetukseen oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna, eli pääsääntöisesti kuusivuotiaana. Esiopetukseen osallistuminen on uuden esiopetuslain mukaan pakollista. Esiopetuksen päätavoitteena on lapsen persoonallisen kehityksen monipuolinen tukeminen lapsen omista lähtökohdista…

Lapset ja perheet

Karijoki on perheystävällinen, turvallinen ja väljän asumisen maaseutukunta. Lasten ja perheiden palveluissa tavoitteena on edistää lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia sekä tukea vanhemmuutta….

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Karijoen kunnan sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue. Karijoen toimipisteen löydät alla olevasta linkistä: Suupohjan Sote-keskus, Karijoen toimipiste. Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue Y-tunnus 3221323-8 Hanneksenrinne 7, 60220 Seinäjoki hyvaep.fi Puhelinkeskus…

Vapaa-aika ja matkailu

Karijoen kunnan vapaa-aikapalvelut ylläpitää ja kehittää kunnan tarjoamia vapaa-ajan ja matkailun palveluja, joita ovat kirjasto- ja kulttuuripalvelut sekä liikunta- ja nuorisopalvelut. Vapaa-aikapalvelut toimii myös yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa. Vapaa-aikapalvelut on…

Asuminen ja ympäristö

Karijoen kunnan teknisen toimiston palvelut tarjoavat perustan kuntalaisten asumiseen ja elämiseen. Tekninen toimi huolehtii rakennuskannasta, kunnan yleisistä alueista, kaavoitusasioista sekä teistä ja vesihuollosta. Tekninen toimisto sijaitsee osoitteessa Kristiinantie 3. Toimistomme…

Perusopetus

Karijoen kunnassa toimii yksi ala-asteen koulu, jonka tiloissa järjestetään myös esiopetus. Koulukyytiasioissa palvelee koulutoimiston sihteeri, puh. 06 221 6242 Opetusalaan liittyvistä asioista saat enemmän tietoa Opetushallituksen sivuilta www.oph.fi ja Opetusministeriön…

Lukio ja ammatillinen koulutus

Karijoen kunnassa ei ole omia toisen asteen oppilaitoksia. Alla olevasta luettelosta löydät linkit lähialueen lukioihin ja ammatillisiin koulutuksiin. Kristiinankaupungin lukio Kauhajoen lukio Teuvan lukio Vuoksi Suupohjan koulutuskuntayhtymä Kauhajoen opisto Suomen…