Säännöt ja suunnitelmat

  Karijoen kunnan hallintosääntö 1.1.2023 Karijoen kunnan konserniohje Karijoen kuntastrategia 2025 Karijoen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2023-2024 Asiakirjamaksut Muistamissääntö…

Esityslistat ja pöytäkirjat

Kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja lautakuntien esityslistat julkaistaan internetissä niiden valmistuttua ja pöytäkirjat heti tarkastamisen jälkeen ottaen huomioon julkisuuslaissa tai muussa laissa säädetyt salassa pidettävät tiedot. Kuntalain 140 §:n mukaan päätöksen tiedoksianto…

Yläkoulu

Kunnalla on sopimus 7-9 luokkien opetuksesta Kristiinankaupungin kanssa, jonka sivistysjohtaja toimii Karijoen kunnan opetus- ja kasvatuslautakunnan alaisena viranhaltijana. Kristiinanseudun koulu…

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä peruskoulun muiden vuosiluokkien osalta erityisopetukseen otetuille tai siirretyille oppilaille. Toiminnan tavoitteena on tukea lapsen hyvinvointia ja kasvua. Lähtökohtana on…

Turvallista kasvaa

Karijoen kunta on tunnettu perheystävällisenä, väljän asumisen ja turvallisen elinympäristön maaseutukuntana, joka yhteistyön ja verkostoitumisen avulla tarjoaa hyvät palvelut asukkailleen ja elinkeinoelämälle. Kunta on karijokisia varten ja yhdessä teemme Karijoen….

Lapset ja perheet

Karijoki on perheystävällinen, turvallinen ja väljän asumisen maaseutukunta. Lasten ja perheiden palveluissa tavoitteena on edistää lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia sekä tukea vanhemmuutta….

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Karijoen kunnan sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue. Karijoen toimipisteen löydät alla olevasta linkistä: Suupohjan Sote-keskus, Karijoen toimipiste. Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue Y-tunnus 3221323-8 Hanneksenrinne 7, 60220 Seinäjoki hyvaep.fi Puhelinkeskus…

Vapaa-aika ja matkailu

Karijoen kunnan vapaa-aikapalvelut ylläpitää ja kehittää kunnan tarjoamia vapaa-ajan ja matkailun palveluja, joita ovat kirjasto- ja kulttuuripalvelut sekä liikunta- ja nuorisopalvelut. Vapaa-aikapalvelut toimii myös yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa. Vapaa-aikapalvelut on…

Asuminen ja ympäristö

Karijoen kunnan teknisen toimiston palvelut tarjoavat perustan kuntalaisten asumiseen ja elämiseen. Tekninen toimi huolehtii rakennuskannasta, kunnan yleisistä alueista, kaavoitusasioista sekä teistä ja vesihuollosta. Tekninen toimisto sijaitsee osoitteessa Kristiinantie 3. Toimistomme…

Perusopetus

Karijoen kunnassa toimii yksi ala-asteen koulu, jonka tiloissa järjestetään myös esiopetus. Koulukyytiasioissa palvelee koulutoimiston sihteeri, puh. 06 221 6242 Opetusalaan liittyvistä asioista saat enemmän tietoa Opetushallituksen sivuilta www.oph.fi ja Opetusministeriön…

Lukio ja ammatillinen koulutus

Karijoen kunnassa ei ole omia toisen asteen oppilaitoksia. Alla olevasta luettelosta löydät linkit lähialueen lukioihin ja ammatillisiin koulutuksiin. Kristiinankaupungin lukio Kauhajoen lukio Teuvan lukio Vuoksi Suupohjan koulutuskuntayhtymä Kauhajoen opisto Suomen…

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus on yhteiskunnan järjestämä palvelu lapsiperheille. Toimintaperiaatteitamme ovat kodinomainen, lapsen iän ja kehitystason mukainen hyvä ja turvallinen perushoito, ohjaus ja kasvatus. Tavoitteena on tarjota kuntamme lapsiperheille laadukasta ja joustavaa hoitoa,…

Esiopetus

Lapsella on oikeus maksuttomaan esiopetukseen oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna, eli pääsääntöisesti kuusivuotiaana. Esiopetukseen osallistuminen on uuden esiopetuslain mukaan pakollista. Esiopetuksen päätavoitteena on lapsen persoonallisen kehityksen monipuolinen tukeminen lapsen omista lähtökohdista…

Laskutusosoite

Karijoen kunnan verkkolaskutusosoite: OVT-tunnus: 003701784986 Verkkolaskuoperaattorimme: CGI Suomi Oy Välittäjätunnus (operaattoritunnus): 003703575029 tai Mikäli ette pysty lähettämään laskuja sähköisinä, lähettäkää paperilaskut mielellään viivakoodin kanssa laskutusosoitteeseen: Karijoen kunta PL 858 00074…