Valtion avustuksia yksityisteiden perusparannuksiin ja siltojen korjauksiin

Karijoen kunta järjesti yhdessä Metsäkeskuksen ja ELY-Keskuksen kanssa yksityistieillan kunnantalolla 27.4.2023.

Tiekunnat voivat hakea yksityisteiden perusparannuksiin ja siltojen korjauksiin avustusta Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselta. E-P ELY-keskus myöntää avustusta Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueille.

Yksityistieavustusta voivat hakea vain tiekunnat.

Ensisijaisia avustuskohteita ovat siltojen ja suurien tierumpujen korjaukset. Avustuksen suuruus on noin 75%, merkittävissä siltakohteissa avustuksen suuruus voi olla jopa 85% kustannuksista. Lisäksi avustetaan mm. perusparannuksia ja tulva- ja routavaurioiden korjauksia, näissä avustus on noin 50% kustannuksista.

Yksityisteiden valtionavustushakemus tehdään sähköisessä asiointipalvelussa. Lisätietoa avustuksista, avustuskelpoisuudesta sekä ohjeet, lomakkeet ja yhteystiedot löytyvät osoitteesta https://www.ely-keskus.fi/yksityistieavustukset.

Valtionavustukset ovat haettavissa ympäri vuoden. ELY-Keskus jakaa avustuksia määrärahojen puitteissa.

Yhteyshenkilö:
Mikael Björses
Liikenteen hallinnan asiantuntija
Etelä-Pohjanmaa ELY-Keskus
puh. 0295 027 711