Working and Living in Karijoki

Welcome to Live in Karijoki! We are pleased that you have chosen Karijoki as your new home. On these pages we have gathered information that will help you in the…

Nuorisotoimintaan myönnettävien avustusten jakoperusteet

Voimassa olevien nuorisolain mukaan kunnalle myönnetään valtionosuutta nuorisotoimintaa varten siten kuin Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa (705/92), 3§ säädetään. Karijoen kunnan vapaa-aikalautakunta myöntää avustuksia Karijoella nuorisojärjestöille ja muille itsensä…

Liikuntatoimintaan myönnettävien avustusten jakoperusteet

Voimassa olevan liikuntalain mukaan kunnalle myönnetään valtionosuutta liikuntatoimintaa varten siten kuin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa (705/92) 3§ säädetään. Karijoen kunnan vapaa-aikalautakunta myöntää avustuksia Karijoelle rekisteröidyille seuroille. VAPAA-AIKALAUTAKUNTA MYÖNTÄÄ…