Karijoki 160 vuotta

Nyt on mahdollisuus vaikuttaa!
Anna kehittämisehdotus kunnalle

Vaikuta antamalla kehittämisehdotus Karijoen kunnalle

Karijoen kunta täyttää kuluvana vuonna 160 vuotta. Juhlistamme merkkivuotta toteuttamalla kuntalaisten tärkeäksi kokeman kehittämishankkeen. Jokainen kuntalainen voi 14.3.2022 mennessä ehdottaa alla mainittuihin kriteereihin sopivaa kehittämiskohdetta.

Kehittämisehdotuksen kriteerit:

  • toteutettavissa 16.000 euron määrärahalla
  • ehdotuksen tulee kohdentua kunnan viihtyisyyden, elinvoimaisuuden, vetovoimaisuuden tai pitovoimaisuuden parantamiseen tai kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseen

Kunnanhallitus valitsee saaduista ehdotuksista toteutuskelpoisimmat kehittämishankkeiksi kuntalaisäänestykseen. Kunnanhallitus voi yhdistää samankaltaisia ehdotuksia yhdeksi kehittämishankkeeksi tai muokata useasta ehdotuksesta yhden toteuttamiskelpoisen kehittämishankkeen äänestystä varten. Kuntalaisäänestyksessä eniten ääniä saanut kehittämishanke toteutetaan vuoden 2022 aikana.

Kehittämisehdotuksen voi jättää 15.3.2022 mennessä sähköisenä Karijoen kunnan verkkosivuilla tai paperisena Karijoen kirjastossa. Huhtikuussa kunnanhallituksen valitsemista kehittämisehdotuksista järjestetään kuntalaisäänestys, jonka voittanut kehittämishanke julkistetaan toukokuussa.

Kuntalaisäänestyksessä eniten ääniä saaneen kehittämishankkeen esittäjälle annetaan 100 euron lahjakortti karijokisiin yrityksiin. Lahjakortti arvotaan, mikäli äänestyksessä voittanutta kehittämishanketta on ehdottanut useampi henkilö, tai kehittämishanke on kunnanhallituksen tekemä yhdistelmä useammasta ehdotuksesta. Lisäksi arvotaan kaikkien ehdotuksen jättäneiden kesken 50 euron lahjakortti karijokisiin yrityksiin.

Mikäli useampi kehittämishanke saa äänestyksessä saman korkeimman äänimäärän, valitsee kunnanhallitus näistä toteutettavan kehittämishankkeen.

Anna kehittämisehdotuksesi tästä