Tarjouspyyntö, tielana

Karijoen kunta pyytää tarjoustanne tielanasta. Tarkempi erittely kohdassa hankinnan kohde.

Hankintamenettely
Hankinta toteutetaan avoimen menettelyn mukaisena.
Tarjouspyyntö julkaistaan julkisten hankintojen palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi, kunnan verkkosivuilla ja lähetetään sähköpostitse tiedetyille alan toimijoille.

Yleistä tarjouksen tekemisestä
Tarjous tulee tehdä suomen kielellä. Tarjoushinnan tulee olla kiinteä.

Tarjoajan kelpoisuus
Tilaaja edellyttää, että tarjoaja täyttää Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) lain edellytykset, eikä tarjoajaa jouduta sulkemaan kilpailun ulkopuolelle ko. lain 80 §:n (pakolliset poissulkemisperusteet) tai 81 §:n (harkinnanvaraiset poissulkemisperusteet) nojalla.

Hankinnan kohde
Hankinnan kohteena on tielana. Tielanaa tullaan käyttämään Karijoen yksityisteiden lanaukseen. Karijoen kunta tulee kilpailuttamaan tielanan operoinnin erikseen.

Tielanan tulee olla traktori- tai kuorma-autovetoinen Lanan työleveyden tulee olla 260-290 cm, työleveys lisäsiivellä 300-320 cm. Lanan pituuden tulee olla 850-900 cm, terien määrä 4 kpl ja paino 3600-3900 kg. Lanassa tulee olla kumijyräpyörästö muokatun pinnan tiivistämiseksi ja sen tulee olla tieliikennekelpoinen.

Tarjoajan tulee tarjouksessaan vakiovarustuksen lisäksi tarjota oheisia lisävarusteita:
– joystick
– nivelaisa
– tappiterät
– lisäsiipi reunapalteen poistoon

Valintaperusteet
Halvin kokonaishinta lisävarusteineen, alv 0 %.

Tarjouksessa hinta tulee jakaa siten, että tielana vakiovarusteilla on omana hintanaan. Tarjouspyynnössä eritellyt lisävarusteet tulee hinnoitella erikseen.

Tilaaja pidättää itsellään oikeuden jättää osa lisävarusteista hankkimatta, jos sen hankinta ei ole määrärahan puitteissa mahdollista tai jos sen hankintaa ei katsota tarpeelliseksi.

Tarjousten voimassaoloaika
Tarjousten tulee olla voimassa kolme (3) kuukautta tarjouksen jättämisestä.

Tarjousten jättäminen
Tarjous tulee antaa tiistaihin 5.9.2023 klo 12:00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen:
tekninen@karijoki.fi
Sähköpostiin otsikoksi: Tielana tarjous

Vaihtoehtoiset tarjoukset
Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä.

 

Karijoella 21.8.2023

Matti Hakola
vt. tekninen johtaja
puh. +358 (0)40 510 6680
s-posti: matti.hakola(at)karijoki.fi