Osallistava budjetointi

Osallistavassa budjetoinnissa kuntalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa talousarvion määrärahan kohdentamiseen. Osallistava budjetointi on toimintatapa, jossa asukkaat otetaan mukaan yhteisiä verovaroja koskevaan keskusteluun, suunnitteluun ja päätöksentekoon.

Vuoden 2025 talousarvion suunnittelua varten Karijoen kunta toivoo asukkailta ehdotuksia kehittämishankkeisiin, jotka parantavat kunnan viihtyisyyttä, elinvoimaisuutta, vetovoimaisuutta tai pitovoimaisuutta tai edistävät kuntalaisten hyvinvointia. Kehittämisehdotuksen tulee olla toteutettavissa 10.000 euron määrärahalla. Saaduista ehdotuksista kunnanhallitus valitsee yhden tai useamman toteuttamiskelpoisen hankkeen talousarviovalmisteluun ja toteutettavaksi vuonna 2025.

Kilpailun ohjeet:
Idean tulee olla toteuttamiskelpoinen ja parantaa Karijoen kunnan viihtyisyyttä, elinvoimaisuutta, vetovoimaisuutta tai pitovoimaisuutta, tai edistää kuntalaisten hyvinvointia.
Esitettävän idean kustannusarvio saa olla korkeintaan 10 000 euroa.
Voit esittää ideasi 31.8.2024 mennessä oheisen linkin kautta tai kirjastossa olevaan vastauslaatikkoon.

Kaikki ideat arvioidaan, ja kunnanhallitus valitsee parhaan/parhaimmat valmisteltavaksi vuoden 2025 talousarvioon.
Toivomme, että ideat olisivat monipuolisia ja innovatiivisia, ja että ne vastaisivat kuntalaisten tarpeisiin ja toiveisiin.

Kaikkien osallistujien kesken arvotaan 50€ arvoinen lahjakortti karijokiseen yritykseen.