Kvs-säätiö avaa vuoden 2022 apurahahaun opettajille ja oppilaille

Kvs-säätiö (Kansanvalistusseura sr.) jakaa vuonna 2022 apurahoja perusopetuksen opettajille ja oppilaille kahdesta lahjarahastostaan yhteensä enintään 30 000 euroa.

Hakuaika on 1. kesäkuuta–31. heinäkuuta 2022 klo 23:59 saakka.

Apurahat jaetaan lokakuun loppuun mennessä. Kvs-säätiön hallitus päättää vuosittain rahastoista jaettavien summien suuruuden.

Rahastoista jaettavien yksittäisten apurahojen määrä voi olla 500–2 000 euroa. Hakija voi asua Suomessa tai ulkomailla.

Aarno ja Lydia Saarensivun rahastosta jaetaan enintään 15 000 euroa seuraavin perustein:

  • Perusopetuksen opettajien ammatilliseen täydennyskoulutukseen kotimaassa ja ulkomailla.
  • Perusopetuksen oppilaille, jotka lähtötasoonsa nähden ovat menestyneet opinnoissaan.
  • Perusopetuksessa olevien oppilaiden opintomenestystä edistävän opinto-ohjauksen järjestämiseen.
  • Apurahoja haetaan lomakkeella osoitteessa: AarnojaLydiaSaarensivunrahasto2022

Lyyli Henrikssonin rahastosta jaetaan enintään 15 000 euroa seuraavin perustein:

  • Rahasto on Lyyli Henrikssonin testamenttilahjoituksen pohjalle perustettu sidottu rahasto.
  • Rahastosta annetaan apurahoja jatko-opintoihin.
  • Ensisijaisesti apurahat jaetaan Karijoen kunnan peruskoulua käyneille oppilaille, mutta apurahoja voidaan jakaa myös muualta kotoisin oleville peruskoulun jälkeisiä opintoja varten.

Apurahoja haetaan lomakkeella osoitteessa LyyliHenrikssoninrahasto2022
Lue vuoden 2021 apurahansaajista lisää uutisarkistostamme.

Lisätiedot:

toimitusjohtaja Lauri Tuomi, 050 47 69 977, lauri.tuomi(a)kvs.fi
talous- ja hallintopäällikkö Päivi Pirkkalainen, 040 590 6567, paivi.pirkkalainen(a)kvs.fi

Kvs-säätiö avaa vuoden 2022 apurahahaun opettajille ja oppilaille

Ajankohtaista, Yleinen