KLOKKASMÄEN VESIYHTYMÄN JAKELUALUE

Karijoen kunnan vesihuoltolaitos ja Kauhajoen kaupungin ympäristöterveys tiedottaa

17.2.2023 otetuissa vesinäytteissä ei löytynyt bakteereja.

Vesitankki on täytetty tänään perjantaina vielä klooratulla vedellä, joten seuraava tankin täyttö on klooraamatonta vettä (seuraava täyttö mahdollisesti maanantaina).

Verkostossa/putkistossa voi olla vielä seuraavan vesitankin täytön jälkeenkin kloorivettä ennen kuin vesi vaihtuu kloorittomaan. Kun vesi ei enää haise kloorille, niin vettä voi käyttää normaalisti.

Vettä syötetään verkostoon tankin kautta ainakin viikolle 11 saakka runkolinjan korjaustöiden takia.


Lisätietoja:
Karijoen kunta                      Klokkasmäen vesiyhtymä
Matti Hakola                         Jaakko Järvenpää
puh. 040 510 6680                puh. 040 7372441